Tag: 經濟

 • 香港製

  香港製

  如果你見到香港製造嘅產品你會有乜嘢感覺?依家經常見到嘅都係中國,印尼,越南,等等一啲新興嘅國家。當然中國嘅人工同成本都越嚟越貴,所以好多公司亦都會係其他國家開設廠房。相信今次嘅疫情大家都會再一次意識到本地製造嘅重要性。就好似口罩咁,就算幾缺貨都好,唔使再依賴其他國家入口,自家製。當然香港地少人多,唔係樣樣嘢都可以自給自足。

 • 奧運會

  奧運會

  四年一次嘅奧運會,原本係今年七月二十四日係日本東京舉行。當然係武漢肺炎嘅影響之下,大部分國家都已經開始封城封國,咁就算堅持去搞都無用。點解好多國家都想舉辦奧運?當然最大嘅目的就係推動當地經濟,如果唔係投放咁多資源去搞奧運為啲乜?不過係咁多年嚟,除咗因為世界大戰奧運要取消之外,或者今年嘅奧運會將會係另一次。相信就算唔取消都應該會延期!

 • 跌停市

  跌停市

  今次嘅武漢肺炎已經唔再只係影響亞洲市場,而今次嘅影響應該只係啱啱開始。就算個股市已經連日大跌,但係只係將之前嘅泡沫蒸發緊,而實質上都未真係入到肉。當然跌到幾時真係無人知,但係一定未見底。依家只可以做嘅就係準備最差嘅情況,而且準備好當個市場開始會覆正常嘅時候再重新出發。人生真係可以遇到幾多次逆境?過去二十年都已經係第三次了!

 • 共享業

  共享業

  而家嚟個年代個個都係到講共享,不論住宿,汽車,單車,等等。但係乜嘢先至真係叫做共享經濟呢?共享嘅目的唔係應該更有效去利用資源,但係依家嘅共享業好似有少少背道而馳,無善用資源不特止仲不斷浪費資源!咁嚟啲公司又點可以話自己係共享呢?當然有時真假共享係好難分別,但係只要細心留意嘅話其實唔難分。最主要係佢哋係唔係利用現有嘅資源定係買啲新嘢再扮分享資源。

 • 共享化

  共享化

  好多國家都無法例去迎合共享經濟嘅發展,就好似係日本,佢哋都係啱啱通過修改法例令房屋可以作短期出租之用。每年出租嘅日子唔可以超過六個月,與此同時亦有好多唔同嘅法例需要遵守!當然係香港基本上將屋企作短租用途,或者私家車用嚟接載乘客收取酬勞都係違反現今嘅法例。但係點解會有咁多人選擇使用嗰啲服務?當然有故中嘅原因,而通常係不滿現今嘅服務種類同質素。