Tag: 瘋狂

  • 雙十一

    雙十一

    每年到咗十一月十一日,俗稱雙十一嘅光棍節,變成大家瘋狂係網上面買嘢嘅日子。只不過大家有無諗過瘋狂嘅消費嘅背後,究竟我哋浪費緊幾多地球嘅資源?一件好細嘅貨件就已經要用好多資源去包裝,再加上運輸過程所用嘅資源等等,其實整個雙十一對環境所造成嘅破壞係無法用經濟效益嚟衡量。當然好多人都只係會諗買平嘢,而好多時忽略咗對我哋嘅環境有幾多影響。