Tag: 淘寶

 • 雙十一

  雙十一

  每年到咗十一月十一日,俗稱雙十一嘅光棍節,變成大家瘋狂係網上面買嘢嘅日子。只不過大家有無諗過瘋狂嘅消費嘅背後,究竟我哋浪費緊幾多地球嘅資源?一件好細嘅貨件就已經要用好多資源去包裝,再加上運輸過程所用嘅資源等等,其實整個雙十一對環境所造成嘅破壞係無法用經濟效益嚟衡量。當然好多人都只係會諗買平嘢,而好多時忽略咗對我哋嘅環境有幾多影響。

 • 光棍節

  光棍節

  當然唔係個個知道乜嘢係「光棍節」,其實好簡單,我哋香港人所講嘅「光棍」咪就係無伴侶嘅男仔囉。不過「光棍」亦都係代表單身。而無啦啦點解十一月十一號叫做「光棍節」?又係一個好簡單嘅解釋,就係因為阿拉伯數字係四條一,好似四碌棍咁棟咗係度,所以「光棍節」就係咁誕生。不過有商家就將「光棍節」變成商業活動,自此十一月十一號就變咗一年一度嘅網絡購物節。

 • 假證書

  假證書

  「證書」 今日又係忙到無時間睇 Facebook,點知一開又係啲笑死無命賠嘅新聞。唔講唔知香港有間咁嘅大學!「香港蘇文大學」?乜東東嚟㗎?原來有人發現係「淘寶」上面有人賣「假」證書。最重要嘅係一張證書只係賣緊300至1000蚊人民幣,仲要快到7至10日就可以送到。一個字「勁」!淘寶果然勁過叮噹嘅百寶袋!