Tag: 朱凱迪

  • 互射波

    互射波

    真係堅到無朋友,朱凱廸成為新一屆嘅票王之後自身安全成為問題,而個原因其實都幾明顯就係同新界嘅地皮有關。當然咁多年朱凱廸都有一直跟進,但係依家作為候任立法會議員,真係名正言順,搞到政府基本上係避無可避。今次嘅橫洲發展事件真係好好睇,因為過去幾年通常啲司長都會夾晒口供,但係今次竟然見到大家互相卸膊。一個話無參與會議,一個話無唔係小組成員,真係花生到呢!

  • 朱凱迪

    朱凱迪

    相信好多人都係因為最近嘅立法會選舉先至會關注或者認識朱凱迪議員。其實只要你一翻查佢嘅背景,其實佢一直都好積極參與社會運動。大家都記得十年前清拆天星碼頭同皇后碼頭嗎?當時佢就已經有參與反對政府嘅計劃,而近年包括受到高鐵影響嘅菜園村同天水圍嘅泥頭山佢都有參與同跟進。今年佢亦以獨立身份參選立法會選舉,更加成為今屆嘅票王當選!