Tag: 廣告

 • 拍廣告

  拍廣告

  好似真係好耐無影過相。因為而家實在太方便,所以大多數都係拎住部手機影。當然影完好多時都只會留咗係部手機入面,連執相都懶得執。不過今日有幸去拍廣告,所以幫手影啲相,希望自己無生疏。當然都會擔心影唔影到想要嘅嘢,所以係唔係都影咗先。不過都係一如以往,影完一大堆相,之後基本上得返三份之一要得,然後再篩選同執相嘅話就應該得返十份之一左右。

 • 多一分

  多一分

  其實做任何嘢除咗做咗佢,做完佢之外,其實係唔係可以再做好啲?咁當然凡事都可以「比本份做多一分」,只係取決於心態。正如以前老細所教落,你想坐係司機位定係只係一心做乘客。因為有時只係做多少少個分別雖然唔係好大,但係好多時就係嗰少少就睇得出有心定無心。雖然係疫情之下大家心情都有一定嘅影響,但係一NESCAFÉ最新嘅廣告除咗耀眼之外,亦都道出咗一個重點就係點樣「做好」一件事。

 • 網霸權

  網霸權

  香港人經常講地產霸權,但係係網絡世界亦都有網絡霸權。如果講到數碼營銷嘅話,基本上絕大部份嘅公司都會投放廣告落谷歌同面書嚟兩間公司。如果係國內嘅話亦都唔係好多選擇,因為都係百度,阿里巴巴同騰訊。而除此之外就係一啲本地化嘅平台!由此可見,因為網上嘅生態圈圍繞著嚟啲公司嘅產品同平台發展,因而形成一個全球嘅網絡霸權!

 • 找卡數

  找卡數

  相信好多人都有信用卡,而好多人都因為唔同嘅優惠而申請好多信用卡。有時又因為洗大咗搞到還唔到卡數,所以好多財務公司都會以低息貸款去還高息嘅卡數。當然與其要承擔高昂嘅利息,倒不如將唔同嘅卡數整合,將債務轉移到利息比較低嘅私人貸款。如果你唔再用信用卡消費嘅話,其實嚟個係一個比較精明嘅理財方法。只不過好多財務公司嘅廣告真係好有誤導性!

 • 亂咁噏

  亂咁噏

  當然傳統嘅廣告同數碼廣告係會並存,而各有各嘅價值。係好多地方,投放係數碼媒體嘅廣告費已經超越傳統廣告!點解?原因好簡單,因為大家用手機嘅時間遠多過睇報紙,雜誌,電視,等等傳統媒體嘅時間。好多世界有名嘅報告都指出嚟一點!而有啲所謂嘅市場調查嘅公司有定期做調查,但係至於報告入面嘅數據如何收集同可信性就有好大嘅質疑!不過好多人唔會理會佢哋嘅可信性,仲用嚟做參考,真係害人不淺!