Tag: 因素

 • 流星雨

  流星雨

  流星群係由周期性彗星分解出來嘅物質或者由瓦解咗嘅彗核所形成,由於流星群嘅軌道相當固定,所以地球會周期性咁穿越嚟啲流星群,因此就會出現固定性嘅流星雨。而「英仙座流星雨」係其中之一,另外仲有「象限儀座流星雨」同「雙子座流星雨」,並被稱為北半球三大流星雨。而全年三大觸目嘅流星雨之一,英仙座流星雨,今晚九點半開始將會畫破香港夜空,估計每小時最多會有一百五十粒。

 • 計唔到

  計唔到

  「計算」 要善用數據去定策略其實唔難,只係好多時唔知係邊度入手,而數據歸數據,係有因先有果。所以唔係樣樣嘢都可以依賴數據,況且環境不斷改變,數據亦都係。好多嘢唔係可以計算到出嚟,就好似人嘅心情咁,係無辦法計算得到。真所謂人心難測!如果所有嘢都可以用咁理性去計算到最終結果,以後嚟個世界就唔會再有咁多意料不及嘅事情發生!

 • 做調查

  做調查

  「調查」 好耐之前已經注意到嚟個程況,真係越睇啲「乜乜乜」調查「勿勿勿」調查越火滾!次次見到訪問人數得個少少,有時一千幾百,有時一百幾十。咁嘅數據仲話代表香港七百幾萬人,講真唔好玩啦。成日係度誤導啲平民百姓,最叻嘅應該係啲傳媒,講啲唔講啲,連調查或受訪者嘅背景都無講過就話嚟樣個樣。今次唔寫出嚟真係對唔住「數據分析」界!